Trùng tu Huy Văn điện Dục Khánh tự bi kí

Trùng tu Huy Văn điện Dục Khánh tự bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Huy Văn điện Dục Khánh tự bi kí
重修徽文殿毓慶寺碑記
Kí hiệu: 449
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Huy Văn thôn Văn Chương tổng Vĩnh An huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 73 x 120 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864)
Người soạn: Dương Bá Cung 楊伯恭, tên hiệu: Cấn Đình; chức vị: Đốc học tỉnh Biên Hòa
Người viết chữ: Trần Quang Luyện 陳光練; quê quán: người thôn Yên Ninh huyện Vĩnh Thuận; học vị: Tú tài
Chủ đề:
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Vào niên hiệu Thiệu Bình triều Lê, Quang Thục Thái hậu mới được tuyển làm Tiệp dư, bị Huệ Phi vu oan, đưa đi an trí tại ngôi chùa cổ ở phía nam cấm thành Tại đây Thái hậu mộng được Thượng đế trao tiên đồng, về sau sinh ra Thuần Hoàng đế Vì vậy nơi bà ở được lập làm điện Huy Văn và ngôi chùa cổ được mang tên Dục Khánh Sau khi bà mất được tạc tượng và đúc chuông thờ phụng ở chùa Còn pho tượng vua Thánh Tông Thuần Hoàng đế nguyên được tạo vào năm Dương Đức, vốn đặt ở nơi thao diễn võ nghệ ở Ngọc Hà, gặp hồi loạn lạc thời Tây Sơn mới chuyển về chùa này Nay các quan Hiến đài mới đến nhậm chức, nhân lên Khán Sơn hỏi ra sự tích kì lạ của ngôi chùa, bèn vận động quyên góp lương bổng tiến hành lợp lại 3 gian thánh điện và tu bổ 5 gian hành lang Bia ghi tên 3 vị quan lại tham gia đóng góp là Hà Ninh Tổng đốc Tôn Thất Hàn, Hà Nội Bố chính sứ, Tiến sĩ Lê Hữu Thanh và Hà Nội Án sát sứ Đặng Tá

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)