Trùng tu La Sơn tự

Trùng tu La Sơn tự

Thông tin cơ bản

Trùng tu La Sơn tự
重修蘿山寺
Kí hiệu: 17705
Thác bản bia thôn [ ] [ ] xã An Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天 府東山縣安獲社…村, sưu tầm ở Đồng Duệ Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 110 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: mờ.
Người soạn: không ghi.
Người viết: mờ; quê quán: huyện Đông Sơn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa La Sơn là danh lam cổ tích nổi tiếng của đất An Hoạch. Nay Phái quận công và phu nhân họ Lê có thiện duyên ứng xuất gia tư trùng tu lại chùa 3 gian lại mua 16 sào ruộng giao bản thôn quan viên canh tác lưu truyền tế tự Hậu phật làm ruộng tam bảo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)