Trùng tu Lai Viễn kiều ký

Trùng tu Lai Viễn kiều ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu Lai Viễn kiều ký
重修來遠橋記
Kí hiệu: 19323
Thác bản bia phố Minh Hương Hội An 會安明香浦, sưu tầm ở xã Minh Hương tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 115 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 16 (1817).
Người soạn: Đinh Tường 丁祥; chức vị: Đốc học dinh Quảng Nam, tước Khê Đình bá; quê quán: Chân Lộc.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Xã Minh Hương có 1 cái cầu xây dựng đã lâu. Tương truyền cầu do người Nhật Bản xây dựng, vì vậy đặt tên là Lai Viễn. Nay cầu hư hỏng, dân xã cùng nhau xây dựng lại để việc đi lại buôn bán được thuận lợi. Có bài minh 10 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)