Trùng tu Liêu Thị kiều quán chi/Vãng lai hành khách công đức

Trùng tu Liêu Thị kiều quán chi/Vãng lai hành khách công đức

Thông tin cơ bản

Trùng tu Liêu Thị kiều quán chi/Vãng lai hành khách công đức
重修遼市橋館碑記/往來行客功德
Kí hiệu: 10963/10964/10965/10966
Thác bản bia sưu tầm ở xã Thư Thị tổng Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 72 x 112cm và 35 x 100cm, gồm 69 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710).
Người soạn: Ngô Phủ 吳甫 (tức Ngô Hải 吳海); quê quán: xã Đường Hào huyện Đường Hào (nay thuộc huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên); học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Thìn niên hiệu Cảnh Trị thứ 2 (1664) đời vua Lê Huyền Tông; chức vị: Quốc tử giám Tế tửu.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Cầu xã Thư Thị được xây dựng từ lâu, giúp cho hành khách qua lại được thuận tiện, trải qua mưa gió cầu bị hư hỏng. Vào năm Canh Dần (1710) các quan viên, hương lão và toàn thể dân làng đã góp tiền hưng công trùng tu lại cầu, đồng thời xây dựng thêm 3 gian quán ngói cho khách bộ hành nghỉ chân. Ghi họ và tên những người đã có công đức tiến cúng tiền bạc để tu bổ cầu, xây quán xã Thư Thị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)