Trùng tu Linh Phúc Sài Sơn tự bi kí

Trùng tu Linh Phúc Sài Sơn tự bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Linh Phúc Sài Sơn tự bi kí
重修靈福柴山寺碑記
Kí hiệu: 10453
Thác bản bia xã Hương Thị huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣香市社, sưu tầm ở chùa Sài Sơn xã Hòe Thị tổng Thiên Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 95 x 147cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khánh Đức thứ 3 (1651).
Người soạn: Nguyễn Chuyết Phu [tức Nguyễn Quang Minh 阮光明(1584- ?)]; quê quán: người xã Văn Hà huyện Thụy Nguyên (nay thuộc Thiệu Yên tỉnh Thanh Hóa); học vị: Tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời vua Lê Thần Tông; chức vị: Bồi tụng, Lại bộ Tả Thị lang; tước Mỹ Thọ hầu.
Người khắc: Nguyễn Tiến Triều 阮進朝.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Phò mã Đô úy, Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân kiêm Trấn thủ các xứ Hải Dương, An Quảng, tước Dũng Quận công Nguyễn Hữu Thiền người xã Mậu Lâm huyện Nga Sơn phủ Hà Trung thừa tuyên Thanh Hóa; tuy quyền cao chức trọng, nhưng vẫn dốc lòng làm việc thiện. Nay vợ chồng ông cúng tiền và ruộng (không rõ số lượng) để sửa chữa chùa Linh Phúc Sài Sơn. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)