Trùng tu Long Đẩu tự/Sơn thạch bi

Trùng tu Long Đẩu tự/Sơn thạch bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Long Đẩu tự/Sơn thạch bi
重修龍斗寺/山石碑
Kí hiệu: 1229/1231
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Long Đẩu xã Đa Phúc tổng Lật Sài phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 2 mặt, khổ 78 x 110 cm, gồm 57 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân
Niên đại: Đức Long thứ 2 và 3 (1630, 1631)
Người soạn: Nguyễn Tuấn Tài 阮俊材; chức vị: Vương tử Giảng dụ
Người viết chữ: Phan Tiêu 潘 , tên tự Mậu Đương, tên hiệu Khánh Phúc; chức vị: Tướng sĩ lang
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Ngọ (1630), Bà Dương Thị Ngọc Kính, người xã An Cương huyện Tiên Minh phủ Nam Sách trụ trì ở chùa Thiên Phúc được chúa Trịnh Tráng cấp tiền và các quan đóng góp công đức, đã đứng ra trùng tu chùa Long Đẩu, sửa chữa tòa thượng điện, dựng nhà thiêu hương, tiền đường, hậu đường, cổng tam quan và tô tượng Phật Bia ghi họ tên, chức tước, quê quán các quan và người thuộc tôn thất đã đóng góp công đức, trong đó có các Hoàng phi Có bài minh 24 câu

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)