Trùng tu Long Nhuệ kiều bi/Tín thí

Trùng tu Long Nhuệ kiều bi/Tín thí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Long Nhuệ kiều bi/Tín thí
重修龍銳橋碑/信施
Kí hiệu: 16682/16683
Thác bản bia sưu tầm tại cầu thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 88 x 190 cm, gồm 52 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Long .
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia mờ không đọc được nội dung, chỉ biết đại khái ghi họ và tên chư vị tín thí công đức tiền, của để xây lại cầu thôn Long Nhuệ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)