Trùng tu Mạn kiều bi kí/Cung kính thạch bi

Trùng tu Mạn kiều bi kí/Cung kính thạch bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Mạn kiều bi kí/Cung kính thạch bi
重修槾 橋碑記/恭敬石碑
Kí hiệu: 12018/12019
Thác bản bia xã Cổ Tân tổng Cổ Biện huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣古汴總, sưu tầm tại văn chỉ tổng Cổ Tân xã Cổ Tân tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 73cm, gồm 47 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 1 (1720).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tháng 4 năm Canh Tí (1720) nhà sư Viên Lâm người thôn Đông xã Cam Đường trụ trì chùa Linh Đài ở thôn Trụ xã Vĩnh Trụ huyện Chí Linh phủ Nam Sách, nhân thấy cây cầu Mạn ở giữa địa phận hai xã Huề Trì và Cổ Biện bị hư hỏng, trở ngại sự đi lại của dân chúng, bèn đứng ra quyên góp tiền của, mua gỗ gọi thợ bắc lại chiếc cầu mới có 3 gian 2 chái, bên trên lợp ngói. Công việc hoàn thành, dựng bia khắc họ và tên các vị hưng công, hội chủ những người có công đức đã tiến cúng tiền bạc để tu bổ cầu. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)