Trùng tu miếu vũ bi kí

Trùng tu miếu vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu miếu vũ bi kí
重修廟宇碑記
Kí hiệu: 16975
Thác bản bia sưu tầm tại đền giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 96 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh năm Giáp Thân (1824).
Người soạn: Ngô Bá Hoành 吳伯橫; học vị: Nho sinh.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Họ tên những người đóng góp tiền của trùng tu miếu vũ phường Hà Khẩu Hà Nội như: Tri bạ Ngô Bá Thuyên 30 quan, Nguyễn Văn Bính 5 quan tiền cổ, Nguyễn Thị Hạnh 3 quan tiền cổ, Phạm Hữu Tâm 2 quan tiền cổ…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)