Trùng tu Nghênh Tiên cầu quán bi minh kí/Tín thí

Trùng tu Nghênh Tiên cầu quán bi minh kí/Tín thí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Nghênh Tiên cầu quán bi minh kí/Tín thí
重修迎仙梂館碑銘記/信施
Kí hiệu: 7428/7429
Thác bản bia sưu tầm tại xã Minh Kha tổng Đồng Dụ huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 88 x 135 cm, gồm 59 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 3 (1637).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Cầu Nghênh Tiên nối bờ sông hai huyện An Dương và Gia Định, vừa là con đường quan trọng vừa là thắng cảnh lớn của Hải Dương. Nhưng trải lâu ngày cầu bị hư hỏng. Nay có quan Nam quân Đô đốc phủ Đô đốc đồng tri Tài Quận công họ Vũ cùng với gia đình và đệ tử đứng ra khởi xướng việc sửa chữa, vận động các thiện tín đóng góp tiền của, xây dựng thành cây cầu mới dài 36 gian, có 8 gian lợp thành quán. Bia ghi danh sách những người tham gia đóng góp và bài minh ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)