Trùng tu nghi môn bi kí

Trùng tu nghi môn bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu nghi môn bi kí
重修宜門碑記
Kí hiệu: 16974
Thác bản bia giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu tổng Đông Thọ huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府壽昌縣東壽總河口鄉像甲, sưu tầm tại đền giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu tổng Đông Thọ huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 72 x 122 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1859).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Họ tên những người đóng góp tiền của trùng tu nghi môn đền giáp Hương Tượng: Đỗ Thị Đức vợ ông họ Hoàng được thăng Lễ bộ thượng thư 5 quan; Nguyễn Huy Nguyên, Tri huyện huyện Hậu Lộc; Bùi Huy Côn đỗ Cử nhân, làm Lại bộ hành tẩu đóng 5 quan…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)