Trùng tu Nha Sơn tự bi

Trùng tu Nha Sơn tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Nha Sơn tự bi
重修衙山寺碑
Kí hiệu: 10873/10874
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Nha Sơn xã Phúc Liệt tổng Trúc Động huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 90cm, gồm 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 6 (1624).
Người soạn: Nguyễn Thế Tạo 阮世造, học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Người khắc: Nguyễn Công Bình 阮公平.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Nha Sơn ở xã Phúc Liệt là ngôi chùa cổ trải qua mưa gió đã bị hư hỏng dột nát. Vào năm Quý Hợi (1623) các thiện nam, tín nữ đã phát tâm bồ đề tiến cúng tiền bạc xây lại thượng điện, tiền đường, tam quan tô lại các pho tượng Phật, v.v… Nay phúc quả viên thành, bèn dựng bia ghi lại việc này, ghi họ và tên những người có công đức trong việc tu bổ lại chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)