Trùng tu Phổ Tế tự bi kí/Hậu bi kí

Trùng tu Phổ Tế tự bi kí/Hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Phổ Tế tự bi kí/Hậu bi kí
重修普濟寺碑/後碑記
Kí hiệu: 11350/11351
Thác bản bia, sưu tầm tại chùa Phổ Tế xã Đống Vũ tổng Bạch San huyện Sơn Lãng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 102cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 2 (1794).
Người soạn 1: Ngộ Thiền chuyết phu 悟禪拙夫 (có thể là Ngô Thì Nhậm 吳時任); quê quán: người xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông (nay thuộc xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội); học vị: đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân năm Ất Mùi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 36 (1775) đời vua Lê Hiển Tông; chức vị: Binh bộ Thượng thư.
Người soạn 2: Nguyễn Du 阮瑜; quê quán: xã Viên Ngoại huyện Chương Đức; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Tị niên hiệu cảnh Hưng thứ 46 (1785) đời vua Lê Hiển Tông; chức vị: Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Hàn lâm Trực Học sĩ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi công lao của nhà sư tu ở chùa Phổ Tế, sư người thôn Trung bản xã, tên là Trương Bá Cán hiệu Chuẩn Hiên, Bích Khê và Đào Huyền, đã từ quan về đi tu. Trương Bá Cán đã đứng ra quyên góp tiền của để xây dựng thượng điện, tiền đường, tam quan, tô lại các pho tượng Phật. Công trình khởi công vào mùa hạ năm Nhâm Tí (1792) đến mùa thu năm Quí Sửu (1793) thì hoàn thành. Nay làm bài kí để ghi lại công lao của Trương Bá Cán và việc trùng tu sửa chữa chùa Phổ Tế để lưu truyền cho hậu thế. Ghi họ và tên những người cùng công đức tu sửa chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)