Trùng tu Phú Thọ giáp đình bi

Trùng tu Phú Thọ giáp đình bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Phú Thọ giáp đình bi
重修富壽甲亭碑
Kí hiệu: 2822
Thác bản bia sưu tầm tại đình giáp Phú Thọ xã Quỳnh Đôi tổng Phú Hậu huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 77 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 21.
Niên đại ước đoán: năm Tự Đức thứ 18 (1865).
Người soạn 1: Hồ Sĩ Vận 胡士運; học vị: Cử nhân.
Người soạn 2: Phan Duy Thanh 潘惟清; học vị: Cử nhân.
Người nhuận chính: Vũ Phạm Khải 武范啟; quê quán: xã Phượng Trì; chức vị: Cựu Huyện doãn.
Người viết chữ: Hồ Văn Viện 胡文院.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Phú Thọ là một trong bốn giáp của xã Quỳnh Đôi, có ngôi đình là nơi thờ phụng thần và làm nơi yến ẩm của dân làng. Mùa hè năm Giáp Tí ngôi đình bị cháy. Đến mùa đông năm ấy, các ông Tán lí quân vụ Dương Doãn Hài, Hộ lí thương trường quan phòng Phạm Đình Toái, nguyên Tri phủ phủ Quảng Hóa là Hồ Ngọc Ban xuất tiền xây dựng lại đình mới, tường gạch, mái ngói. Đình làm xong giao cho đại biểu của giáp là Tú tài Hồ Văn Viện và cựu Lí trưởng Dương Đức Quán trông nom.
Ghi chú: Hai chữ “Vĩnh Thịnh” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)