Trùng tu Phúc Lâm tự tố hội Phật tượng tịnh cầu lâm kiều bi ký/Cổ tích danh lam bản xã Hội chủ công đức bi kí

Trùng tu Phúc Lâm tự tố hội Phật tượng tịnh cầu lâm kiều bi ký/Cổ tích danh lam bản xã Hội chủ công đức bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Phúc Lâm tự tố hội Phật tượng tịnh cầu lâm kiều bi ký/Cổ tích danh lam bản xã Hội chủ công đức bi kí
重修福林塑繪佛像並梂林橋碑記/
古跡名藍本社會主功德碑記
Kí hiệu: 3928/3929
Thác bản bia xã Tam Táo huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣三棗社, sưu tầm tại chùa Phúc Lâm xã Tam Táo tổng Ân Phú huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 95 x 161 cm, gồm 77 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 3 (1678).
Người soạn: Nguyễn Đăng Úc 阮登郁; quê quán: huyện Tiên Du; chức vị: Tri huyện.
Người viết chữ: Khương Thế Thịnh 姜世盛.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Phúc Lâm là một đại danh lam cổ tự. Nay có ông đồng Tri phủ Ngô Tá Đạo đứng ra khởi xướng việc trùng tu, ông tự xuất tiền làm cầu 5 gian ở gần chùa. Sau đó ông Nguyễn Văn Dưỡng cùng với thiện nam tín nữ công đức tu tạo tiền đưòng, hậu đường, tô lại tượng Phật. Ghi tên người đóng góp công đức thuộc các giáp trong xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)