Trùng tu Phúc Nghiêm tự bi/Vĩnh Phúc sự lệ/Công đức vạn niên/Hứa điền phụng sự

Trùng tu Phúc Nghiêm tự bi/Vĩnh Phúc sự lệ/Công đức vạn niên/Hứa điền phụng sự

Thông tin cơ bản

Trùng tu Phúc Nghiêm tự bi/Vĩnh Phúc sự lệ/
Công đức vạn niên/Hứa điền phụng sự
重修福嚴寺碑/永福事例/功德萬年/許田奉事
Kí hiệu: 7011/7012/7013/7014
Thác bản bia thôn Triền xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng 安勇縣內黃社廛村, sưu tầm tại chùa xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng tỉnh
Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 48 x 100 cm, gồm 48 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 7 (1726).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: phủ Nam Sách Nam Dương; chức vị: Tri huyện, Thị nội văn chức.
Người viết chữ: họ Nguyễn 阮; quê quán: người huyện Lương Tài
phủ Thuận An; chức vị: Phó cai hợp, Thị nội thư tả, Binh phiên, Huyện thừa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Quan Thị nội giám Tư Lễ giám Đồng tri giám sự Cao Lộc hầu Phùng Tích Chiền là người thôn Triền thuộc bản xã. Ông đã bỏ tiền ra để sửa sang chùa Phúc Nghiêm, lại cúng cho xã 5 mẫu ruộng làm huệ điền, được dân xã tôn là Hậu phật. Bia ghi điều lệ cam kết cúng giỗ.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)