Trùng tu Phương đình bi chí

Trùng tu Phương đình bi chí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Phương đình bi chí
重修方亭碑誌
Kí hiệu: 16979
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Tân Khai phố Tiên Sinh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 89 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 8 (1914).
Người soạn: Phan Đình Giáp 潘廷玾; học vị: đỗ Tam trường.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Tân Khai là thôn mới thành lập, có Phương đình là nơi thờ tam vị đại vương và hai vị quan bộ hạ. Lâu ngày đình hư hỏng, thôn Tân Khai xuất tiền công và quyên góp tiền của để tu sửa lại, tất cả được bốn trăm đồng. Năm Giáp Dần khởi công tu bổ đình vũ, văn chỉ. Có ghi từng năm xây dựng gì và các khoản chi phí. Bia ghi họ tên những người đóng góp như: Phạm Đình Bồi, Nguyễn Mậu Tân, Nguyễn Tri Bản v.v…
Ghi chú: Cuối bia ghi thêm dòng chữ: Khải Định Đinh Tị (1917) trùng tu chính điện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)