Trùng tu Sùng Ân tự bi

Trùng tu Sùng Ân tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Sùng Ân tự bi
重修崇恩寺碑
Kí hiệu: 3910
Thác bản bia xã Hồi Lan huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣回瀾社, sưu tầm tại chùa Sùng Ân xã Hồi Quan tổng Ân Phú tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 77 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 4 (1656).
Người soạn: Nguyễn Diên Thọ 阮延壽; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Sùng Ân là danh lam cổ tự của bản xã. Nay có cung tần Nguyễn Thị Ngọc Thường quê xã Hồi Lan nhớ tới công đức của phụ mẫu nên đã cúng 28 dật bạc để mua hơn trăm cây gỗ lim dùng để xây dựng tu sửa các tòa của chùa Sùng Ân, đồng thời cúng 7 dật bạc và 4 mẫu ruộng để xin được làm Hậu phật phối hưởng ở chùa. Có bài minh 22 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)