Trùng tu Sùng Phúc tự miếu am bi kí

Trùng tu Sùng Phúc tự miếu am bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Sùng Phúc tự miếu am bi kí
重修崇福寺廟庵碑記
Kí hiệu: 469/475
Thác bản bia thôn Thượng Đình 上亭村, sưu tầm tại chùa Sùng Phúc xã Thượng Đình tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 98 cm, gồm 53 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 41 (1780)
Người soạn: Đỗ Lệnh Thuyên 杜令銓; chức vị: Thị nội Văn chức Thái bộc tự thừa
Người nhuận sắc: Cao Quốc Lý 高國理; chức vị: Lại bộ Viên ngoại lang
Người viết chữ 1: Cao Đắc Trù 高得疇; chức vị: Câu kê Binh phiên Thừa Chính sứ Đồng Tri phủ
Người viết chữ 2: Cao Lê 高黎; chức vị: Câu kê Binh phiên Thừa Chính sứ; tước Liên Trung tử
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Sùng Phúc ở xã Nhân Mục Cựu có từ xưa Vào đời Hoằng Định, ông Nguyễn Phúc Hùng đã khởi xướng trùng tu Năm Đinh Mão (1747) Trạm Trạm Thiền sư cùng hai ông Đô chỉ huy Đồng tri tự Hảo Triều và Thị nội Thư tả Nguyễn Hảo Ngoạn vận động thiện tín quyên góp xây lại điện thờ, hành lang, tạc tượng khắc kinh Phật, xây am, miếu, bắc cầu đá Năm Tân Tị (1761) xây tháp Phổ Thông, năm Tân Mão (1771) xây điện Tăng Huy, năm Quý Tị xây điện Hòa Đức, năm Kỉ Hợi (1779) sơn son nội tự Bia ghi tên những người đã đóng góp công đức trong các lần tu sửa chùa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)