Trùng tu tạo An Hàm tự

Trùng tu tạo An Hàm tự

Thông tin cơ bản

Trùng tu tạo An Hàm tự
重修造安咸寺
Kí hiệu: 1218
Thác bản bia sưu tầm tại chùa An Hàm thôn Trung Vực Thượng tổng Nam Dương huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 73 x 120 cm, chữ Hán, không xác định được số dòng, số chữ toàn văn, có hoa văn
Niên đại: Hoằng Định thứ 13 (1612)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Xây dựng, trùng tu di tích
Ghi chú: Bia bị mờ mòn hết chữ Phần nội dung, chỉ đọc được dòng niên đại ghi “ngày 24 tháng 3 năm Hoằng Định thứ 13”

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)