Trùng tu Tập Phúc tự bi

Trùng tu Tập Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Tập Phúc tự bi
重修集福寺碑
Kí hiệu: 2176
Thác bản bia thôn Ngô Xá xã Phù Đổng huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣扶董社吳舍村, sưu tầm tại chùa Tập Phúc xã Phù Đổng huyện Tiên Du phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 112 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người soạn: Nguyễn [Kinh Tế] 阮經濟, tên hiệu: Khuê Trai; học vị: Tiến sĩ khoa Quí sửu; chức vị: Hiến sát sứ.
Người viết chữ: Nguyễn Công 阮公; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; chức vị: Đề lại.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại công đức các sãi vãi, thiện nam tín nữ thôn Ngô Xá đã xuất của tô lại tượng Phật, xây dựng tiền đường, hành lang chùa đồng thời cúng 3 mẫu ruộng vào chùa làm của Tam bảo. Bia ghi tên họ những người công đức và các thửa ruộng cúng vào chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)