Trùng tu thạch bi

Trùng tu thạch bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu thạch bi

Kí hiệu: 17846
Thác bản bia sưu tầm ở từ đường họ Nguyễn xã Thịnh Mĩ tổng Diên Hào phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 90 cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 35 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Hưng thứ 1 (1578).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Không rõ.
Tóm lược nội dung:
Bia khắc dòng niên đại và tên của một người cháu có chức vị (đoạn sau bị mờ).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)