Trùng tu Thánh miếu bi kí

Trùng tu Thánh miếu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Thánh miếu bi kí
重修聖廟碑記
Kí hiệu:12162/12163
Thác bản bia sưu tầm tại văn từ xã Trần Xá tổng Hà Trường phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 97cm và 70 x 118cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 20 (1759).
Người soạn: Nguyễn Thư Hiên 阮舒軒 [tức Nguyễn Tông Quai (1693-1767) 阮宗圭]; quê quán: xã Phúc Khê huyện Ngự Thiên (nay thuộc huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình); học vị: Đệ nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp) khoa Tân Sửu niên hiệu Bảo Thái thứ 2 (1721) đời vua Lê Dụ Tông; chức vị: Hộ bộ Tả Thị lang, tước Ngọ Đình hầu.
Người nhuận sắc: Trần Khiêm Trai 陳謙齋 [tức Trần Danh Lâm (1705-1777) 陳名林]; quê quán: xã Bảo Triện huyện Gia Định (nay thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh); học vị: Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ khoa Tân Hợi niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 3 (1731) đời vua Lê Duy Phường; chức vị: Binh bộ Hữu Thị lang, tước Du Lĩnh hầu.
Người viết chữ: Trần Quốc Thoan 陳國逡; quê quán: xã Hà Trường huyện Giáp Sơn; chức vị: Đề lại.
Người khắc: Vũ Tế Trị 武濟治; quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn; chức vụ: Tổng trưởng Thạch cục.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ca ngợi sự giáo hóa của thánh hiền đối với người dân, khắp nước từ kinh đô đến các châu quận đều lập đền thờ cúng. Văn từ hàng huyện của huyện Giáp Sơn đặt tại xã Hà Trường trải qua binh hỏa đã bị tàn phá, chỉ còn lại nền móng. Năm Kỉ Tị (1749) quan Thái bảo Hải Quận công họ Phạm đi qua đất này thấy văn từ của bản huyện dựng tạm bằng thanh tre, đồ tế khí thì đơn sơ thiếu thốn. Ông đã cùng quan lại và các văn thân trong vùng quyên góp tiền bạc xây dựng 2 dãy điện miếu, mỗi dãy 5 gian, lợp ngói, xây tường bao, tạc tượng thánh, mua sắm đồ tế khí để việc thờ cúng được trọng thể. Công trình khởi công vào tháng 3 năm Canh Ngọ (1750) đến tháng 8 cùng năm thì hoàn thành. Nay dựng bia ghi lại việc này, ghi họ và tên những người có công đức xây dựng văn từ để lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)