Trùng tu Thọ Lão tự bi/Hưng công tín thí

Trùng tu Thọ Lão tự bi/Hưng công tín thí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Thọ Lão tự bi/Hưng công tín thí
重修壽老寺碑/興功信施
Kí hiệu: 16730/16731
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Thọ Lão xã Thọ Hạc tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 102 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người soạn: Nguyễn Thế Vinh 阮世榮.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thọ Lão thắng cảnh một vùng, lâu ngày bị hư hỏng nặng. Nay quan viên, nhân daan đứng ra tu sửa lại chùa rất khang trang. Ghi họ và tên chư vị hưng công hội chủ cúng tiền như: phủ sinh Nguyễn Thế Quý, hội chủ Nguyễn Thế Các, Tỳ khưu Nguyễn Thị Khang, ông Nguyễn Đăng Cao, bà Nguyễn Thị Vật, ông Trịnh Công Lương, bà Lê Thị Sai, v.v… (khoảng 100 người).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)