Trùng tu Thụy Ứng quán

Trùng tu Thụy Ứng quán

Thông tin cơ bản

Trùng tu Thụy Ứng quán
重修瑞應館
Kí hiệu: 18455/18456
Thác bản bia xã An Xá huyện Tiên Lữ phủ Khoái Châu 快州府 仙呂縣安舍社, sưu tầm ở đình xã An Xá huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 57 x 100 cm, gồm 36 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Thuần Phúc thứ 1 (1565).
Người soạn: Nguyễn Lý Thốc 阮履簇, hiệu: Ngọc Khê玉溪; học vị: Nho sinh.
Người viết: Nguyễn Canh Vinh 阮耕榮.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền Thụy Ứng ở xã An Xá là một di tích cổ xưa, xưa kia đã có thềm đá, trải qua mưa nắng đã bị hư hỏng dột nát. Nay dân xã An Xá cùng với khách thập phương đã đóng góp tiền của để trùng tu lại quán Thụy Ứng. Bia có ghi họ tên những người đã tiến cúng tiền bạc để trùng tu quán.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)