Trùng tu/Tiên hiền/Từ miếu/Thạch bi

Trùng tu/Tiên hiền/Từ miếu/Thạch bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu/Tiên hiền/Từ miếu/Thạch bi
重修/先賢/祠廟/石碑
Kí hiệu: 17593/17594/17595/17596
Thác bản bia thôn Nhuệ xã An Hoạch huyện Đông Sơn 東山縣安穫社銳村, sưu tầm ở Vân Nhưng Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 36 x 95 cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 4 (1656).
Người soạn: Phạm Công Trứ 范公著 .
Người viết: Lê Hữu Sĩ 黎有仕 ; chức vị: Cai hợp nội thư tả, Thiệu lộc nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Thơ văn.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Việc báo công thì không gì tốt bằng thờ phụng chu đáo, điều đó thể hiện rõ trên bia đá. Người có công ở xã Vân Nhưng này lại rất nhiều. Nay vị Thái bảo Văn Nguyên bá cùng mọi người trong hội tư văn chọn được nơi thắng địa phát gia tài xây dựng 1 tòa gồm 3 gian làm nơi tế tự xuân thu cho các vị trong hội. Có bài minh 15 câu và danh sách các vị có công đức của hội.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)