Trùng tu Trấn Vũ quán bi kí

Trùng tu Trấn Vũ quán bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Trấn Vũ quán bi kí
重修鎮武觀碑記
Kí hiệu: 228
Thác bản bia quán Trấn Vũ phường Thụy Chương tổng Trung
huyện Vĩnh Thuận 永順縣中總瑞璋坊, sưu tầm tại quán Chân Vũ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 102 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Hoa
Niên đại: Tự Đức thứ 10 (1857)
Người soạn: Lê Hy Vĩnh 黎熙永; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Học chính tỉnh Thanh Hóa
Chủ đề:
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Quán Trấn Vũ ở phía bắc thành Thăng Long Quán được dựng từ lâu đời, đến niên hiệu Vĩnh Trị thời Lê thì được đúc tượng đồng thờ Năm Tự Đức thứ 9 (1856) có một số vị chức sắc như Sơn Tây Bố chánh sứ, Hà Nội Bố chánh sứ, huyện lệnh Thọ Xương và Vĩnh Thuận đứng ra trùng tu chính điện, tháp hương, gác chuông, đắp lại tượng Tứ Đại nguyên soái, tượng Văn Xương đế quân, tượng thần Hành khiển, di dời tấm biển vàng được ban vào đầu đời Thiệu Trị treo vào giữa bái đường Xây hòn non bộ ở sau miếu, xây bể giả, dựng chùa nhỏ gọi là Vũ Đương Sơn tự và nhiều hạng mục xây mới tu bổ trang hoàng khác

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)