Trùng tu tự bi

Trùng tu tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu tự bi
重修寺碑
Kí hiệu: 7032/7033/7034/7035
Thác bản bia xã Quế Sơn, sưu tầm tại chùa xã Quế Sơn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 84 x 130 cm và 49 x 70 cm, gồm 59 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 21 (1700).
Người soạn: Nguyễn [Công Đổng] 阮公董; quê quán: xã Đồng Khê huyện Thanh Lâm; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Sửu; chức vị: Thị nội thư tả, Bồi tụng, Hộ khoa Đô cấp sự trung.
Người viết chữ: Cao Đăng Triều 高登朝; quê quán: xã Đào Hoa huyện Đông Thành; chức vị: Thị nội thư tả, Binh phiên.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân 2 xã Quế Sơn, Quế Trạo tu sửa chùa. Cung tần Vương Thị Ngọc Chất người xã Đặng Xá huyện Thanh Lâm cúng 500 quan tiền sử. Trước đó, vào năm Bính Dần (1608), quan Phó Tri Thị nội Thư tả Binh phiên, Tư lễ giám Đô Thái giám Phương Lộc hầu họ Ngộ cúng tiền và ruộng để sửa tòa tiền đường, được dân xã bầu cha mẹ của ông là Hậu phật, dựng tượng đá thờ ở chùa. Nay nhân dịp chùa sửa chữa lớn, ông lại cúng tiến 25 quan và 6 cây gỗ lim để làm gác chuông, đồng thời đảm nhiệm trông coi cai quản công việc. Bia ghi tên người tham gia đóng góp tiền của công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)