Trùng tu từ vũ bi kí

Trùng tu từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu từ vũ bi kí
重修祠宇碑記
Kí hiệu:12834
Thác bản bia sưu tầm tại từ chỉ xã Yên Tân tổng Hội Xuyên huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 83cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng (?).
Người viết: Nguyễn Phương 阮芳; quê quán: xã Dị Sử huyện Đường Hào; chức vị: Đề lại Nha môn huyện Gia Phúc.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc năm Đinh Hợi Cảnh Hưng (1767), Hội Tư văn trùng tu từ vũ, mỗi người trong hội đóng 1 quan 7 mạch tiền cổ. Nay dựng bia để ghi họ và tên, chức tước, học vị của từng người, như: Tự thừa Nguyễn Hữu Lập, Nho sinh Nguyễn Đức Thể, Sinh đồ Nguyễn Trọng Tỏa, Sinh đồ Nguyễn Bá Phấn, Sinh đồ Bùi Đình Thạc, v.v… Bia còn ghi họ và tên những người đóng góp để xây dựng từ vũ trước đây, như: Tiền Sinh đồ Nguyễn Đình Chính, Tiền Nho sinh Nguyễn Hữu Tiến, Tiền Sinh đồ Bùi Thế Mỹ, Tiền Nho sinh Nguyễn Hữu Khoa, v.v…
Ghi chú: Niên đại bia có thể là năm trùng tu từ vũ, tức năm Cảnh Hưng Đinh Hợi (1767).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)