Trùng tu từ vũ bi kí/Lịch khoa thí trúng bi ký

Trùng tu từ vũ bi kí/Lịch khoa thí trúng bi ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu từ vũ bi kí/Lịch khoa thí trúng bi ký
重修祠宇碑記/歷科試中碑記
Kí hiệu: 11253/11254
Thác bản bia xã Hàng Kênh 杭涇社, sưu tầm tại văn chỉ xã Hàng Kênh tổng Đông Khê huyện Hải An tỉnh Hải Phòng.
Thác bản 2 mặt, khổ 73 x 137cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 4 (1796).
Người soạn 1: Nguyễn Đức Vượng 阮德旺; chức vị: Cựu Giảng dụ.
Người soạn 2: Đặng Thời Liêu 鄧時僚; học vị: Giám sinh.
Người viết: Nguyễn Danh Huyên 阮名晅; chức vị: Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Từ vũ của bản xã kể từ khi sáng lập đến nay đã hơn 200 năm, đã bị hư hỏng, dột nát. Nay mọi người trong Hội muốn trùng tu di tích. Công việc tiến hành vào mùa xuân năm Ất Mão (1795), đến mùa hạ năm Bính Thìn (1796) thì hoàn thành. Ghi họ và tên những người đã đỗ đạt trải qua các khoa. Ghi họ và tên những người đóng góp, sau này họ sẽ được phối hưởng, số ruộng, vị trí các thửa ruộng tự điền của văn chỉ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)