Trùng tư văn khoa mục/Tạo lập thạch bi

Trùng tư văn khoa mục/Tạo lập thạch bi

Thông tin cơ bản

Trùng tư văn khoa mục/Tạo lập thạch bi
重斯文科目/造立石碑
Kí hiệu:12696/12697
Thác bản bia xã An Dật tổng An Dật huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách xứ Hải Dương nước Đại Việt 大越國海陽處南策府青林縣安逸社, sưu tầm tại văn từ bản tổng ở xã An Dật tổng An Dật phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 49 x 70cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 750 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Phúc Thái thứ 6 (1648).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc một số người trong Hội Tư văn đứng ra dựng bia ghi họ và tên các vị Tiên hiền của bản xã để chấn hưng Nho phong, lưu truyền hậu thế. 1/ Ghi họ và tên, tước vị của các Tiên hiền được thờ ở văn từ bản tổng như: Tiền Giám sát Ngự sử Trần tiên sinh, Thám hoa khoa Đinh Mùi năm thứ 18 Đinh tiên sinh,Tiền Quốc tử giám Giám sinh Đinh tiên sinh, v.v… 2/ Họ và tên những người cúng ruộng vào văn từ, được phối hưởng. Ghi rõ diện tích, vị trí ruộng cúng của từng người, như: Vương Thị Quí 5 thước ruộng mới mua, vợ chồng Đinh Văn Phong, Tiền Phủ sinh bản phủ cúng 3 nơi cộng 5 sào v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)