Trùng tu Vân Lập tự đệ nhất bi/Mậu Tuất niên tạo

Trùng tu Vân Lập tự đệ nhất bi/Mậu Tuất niên tạo

Thông tin cơ bản

Trùng tu Vân Lập tự đệ nhất bi/Mậu Tuất niên tạo
重修雲立寺第二碑/戊戌年造
Kí hiệu: 17669/17670
Thác bản bia Cao Đài 高薹, sưu tầm ở chùa Vân Lập xã Cao Đài tổng Cao Đài huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 110 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vân Lập là thắng cảnh đệ nhất xứ Cao Đài. Năm Trùng Hưng do vua nhà Trần xây dựng, lâu đài tráng lệ, pháp tướng nguy nga, tiếng chuông, trống rất linh ứng. Năm Năm Ngọ trùng tu thấm thoát đến nay đã mấy trăm năm, qui mô di tích bị mưa gió thời gian làm hư hại. Nay tăng ni chùa Dương Quang cùng với các vị kì lão, sắc mục muốn tu sửa lại nên 4 thôn của xã đã quyên góp tiền trùng tu. Công việc hoàn thành khắc bia ghi lại. Có bài minh 12 câu và danh sách các vị tham gia đóng góp tiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)