Trùng tu văn miếu bi

Trùng tu văn miếu bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu văn miếu bi
重修文廟記
Kí hiệu: 2699/2700
Thác bản bia xã Đại Phùng huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai 國威府丹鳳縣大馮社, sưu tầm tại văn chỉ xã Đại Phùng huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 68 x 12 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 16.
Niên đại ước đoán: Minh Mệnh thứ 16 (1835).
Người soạn: Dương Bá Cung 楊伯恭; quê quán: tỉnh Hà Đông; chức vị: Huấn đạo huyện Đan Phượng.
Người viết chữ: Bùi Thời Nghi 裴時儀; quê quán: La Sơn, Hà Tĩnh.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Văn miếu của phủ Quốc Oai đặt tại xã Đại Phùng huyện Đan Phượng, được dựng từ đời Lê, gồm 9 gian tường gạch mái ngói. Trải qua thời kỳ chiến tranh, văn miếu bị hư hỏng. Một năm sau khi nhà Vua lập ra tỉnh hạt mới, quan họ Bùi người Hoan Châu về trị nhậm địa phương bàn với các quan bản huyện đóng góp lương bổng, giao cho quan Thông lại Ngô Gia Quí cai quản việc tu sửa, bắt đầu làm từ năm Giáp Ngọ, qua đến năm Ất Mùi thì hoàn thành. Cuối bia ghi tên họ những người đóng góp, cung tiến và các thửa ruộng thờ của văn miếu.
Ghi chú: Hai chữ niên hiệu “Hoằng Định” của dòng ghi niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)