Trùng tu Văn Thánh miếu bi

Trùng tu Văn Thánh miếu bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Văn Thánh miếu bi
重修文聖廟碑
Kí hiệu: 15999
Thác bản bia sưu tầm ở miếu Văn Thánh phố Đông Kinh tỉnh Lạng Sơn
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 78 cm, gồm 19 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Tý Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: họ Vi 韋; chức vị: Hiệp biện Đại học sĩ, Tổng đốc, lãnh tuần phủ các xứ Lạng Bình.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Miếu Văn Thánh nguyên nằm ở phía nam thành Lạng Sơn, sau chuyển về núi Đông Kinh. Lúc đó tôi (ông họ Vi) đang hưu dưỡng không thể thân hành đôn đốc việc xây dựng, nên mới qua mấy năm đã hư hỏng. Nay muốn trùng tu lại đã bàn với Quý công sứ và sức cho mấy châu hết lòng quyên góp được 500 đồng. Vào tháng 11 đã khởi công trùng tu, cái gì hỏng thì thay thế, cái gì thiếu thì bổ sung, lại mở rộng quy mô xây dựng tả vu hữu vu và nơi quan ở, v.v… Nay công việc hoàn thành bèn làm bài ký ghi lại việc này và cho khắc vào bia đá để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)