Trùng tu Xã Đàn phường Kim Yên tự bi kí

Trùng tu Xã Đàn phường Kim Yên tự bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Xã Đàn phường Kim Yên tự bi kí
重修社壇坊金鞍寺碑記
Kí hiệu: 373/374/375/376
Thác bản bia phường Xã Đàn huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức nước Đại Việt 大越國懷德府壽昌縣社壇坊, sưu tầm tại chùa Kim Yên phường Xã Đàn huyện Hoàn Long, Hà Nội
Thác bản 4 mặt, khổ 20 x 34 cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 650 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: không ghi rõ
Niên đại ước đoán: đời Nguyễn
Người viết chữ: tên hiệu: Thanh Chiếu thiền sư 清照禪師
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Kim Yên là danh lam cổ tích Trải năm tháng, chùa hư hỏng nhiều Nay nhà sư trụ trì chùa, tự Giác Lâm đứng ra tu sửa Công việc hoàn thành, dựng bia ghi tên những vị hưng công, hội chủ tham gia đóng góp vào việc trùng tu

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)