Trùng tu Xuân Quang/Tự bi/Tín thí

Trùng tu Xuân Quang/Tự bi/Tín thí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Xuân Quang/Tự bi/Tín thí
重修春光/寺碑/信施
Kí hiệu: 11919/11920/11921/11922
Thác bản bia xã Xuân Mang huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣春芒社, sưu tầm tại chùa Xuân Quang xã Xuân Mang tổng Cam Lâm huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 36 x 48cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 5 (1680).
Người soạn: Nguyễn Hoàng 阮簧; quê quán: xã Phạm Bối huyện Thanh Lâm; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi việc hội chủ Nguyễn Hữu Hào đứng ra hưng công trùng tu chùa Xuân Quang, dựng thượng điện, cột hương… Có ghi họ và tên các thê thiếp, các con cháu hội chủ Nguyễn Hữu Hào, cùng các tín thí đã cùng công đức vào việc tu sửa chùa Xuân Quang.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)