Trường cửu/Long phi Bính Thìn

Trường cửu/Long phi Bính Thìn

Thông tin cơ bản

Trường cửu/Long phi Bính Thìn
長久/龍飛丙辰
Kí hiệu: 15851/15852
Thác bản bia xã Trường Yên Thượng tổng Trường Yên huyện Gia Viễn phủ An Khánh 安慶府嘉遠縣長安總長安上社, sưu tầm ở từ đường họ Dương xã Trường Yên Thượng tổng Trường Yên huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 106 cm, gồm 28 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 9 (1856).
Người soạn: Nguyễn Tuyên 阮瑄; chức vị: Tri huyện.
Người viết: Dương Diễm 楊琰; thông tin khác: Cháu họ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Dương Trọng Tề và vợ bà Nguyễn Thị Xuyến người xã Trường Yên Thượng đã lập di chúc chia gia tài, nay khắc vào bia đá để lưu truyền mãi mãi. Trong đó có ghi rõ một tòa từ đường và 1 mẫu tư điền giao cho con trai và em trai canh tác lấy hoa lợi để sau này tu bổ từ đường, giao 5 sào tư điền làm kỵ điền cho nhạc phụ. Các con và em người nào được bao nhiêu tiền, bao nhiêu ruộng đều ghi rõ để lưu truyền cho con cháu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)