Trương huệ hiển đức chi bi

Trương huệ hiển đức chi bi

Thông tin cơ bản

Trương huệ hiển đức chi bi
張惠顯德之碑
Kí hiệu: 5542/5543/5544/5545
Thác bản bia xã Như Kinh huyện Gia Lâm phủ Thuận An 順安府嘉林縣如京社, sưu tầm tại đền thôn Ngọc Quỳnh xã Như Quỳnh tổng Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 148 cm và 65 x 126 cm, gồm 91 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 5000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 2 (1741).
Người soạn: Nguyễn Kiều 阮翹; học vị : Tiến sĩ khoa Ất Mùi; chức vị: Bồi tụng, Ngự sử đài Thiêm Đô Ngự sử, Binh bộ Hữu Thị lang.
Người nhuận sắc: Nguyễn Vĩ 阮暐; học vị : Tiến sĩ khoa Đinh Mùi; chức vị: Hình bộ Tả Thị lang, Lễ bộ Tả Thị lang; tước: Nghĩa Phương hầu.
Người viết chữ: Trịnh Thế Khoa 鄭世科; quê quán: xã Hạ Thanh Oai huyện Thanh Oai; chức vị: Huyện thừa, Thị nội thư tả, Thủy
binh phiên.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sự tích, Thần phả.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi chép về hành trạng của vị Quận công họ Trương, là anh em ruột của Vương mẫu, vợ chúa Trịnh Cương và là con của Thái tể Trương Dụ. Người anh cả là Trương Nhưng, làm quan Trấn thủ Nghệ An, Đô đốc Thự phủ sự, Thái bảo, gia phong Thái tể, Thiêm Quận công. Em thứ là Trương Nhiêu, làm quan Trấn thủ xứ Sơn Nam, Tham tụng, Thái bảo, Phấn Quận công. Hai ông cả đời tận tụy phò tá nhà chúa, bảo vệ nhân dân. Nay dân 5 xã Như Kinh, Ngô Xuyên, Ngọ Cầu, An Xuyên, Đình Luân xin với Vương mẫu rằng, trước đây đã dựng đền thờ phụng quan Thái tể (Trương Dụ), nay muốn được rước hai ông về tòng tự tại đền. Vương mẫu thuận tình, cho lập ban thờ ở hai bên tả hữu trong đền để thờ hai ông. Bia có ghi tiểu sử, hành trạng và gia đình của hai ông họ Trương, số ruộng tự điền phân cho 5 xã và đôi câu đối.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)