Trưởng Lão tự /Tạo ngọc khánh

Trưởng Lão tự /Tạo ngọc khánh

Thông tin cơ bản

Trưởng Lão tự /Tạo ngọc khánh
長老寺/造玉磬
Kí hiệu: 10661/10662
Thác bản bia xã An Nguyên huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc 京北道北河府洽和縣安壖社, sưu tầm ở chùa xã An Châu tổng Hà Châu phủ Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
Thác bản 2 mặt, khổ 130 x 50cm, gồm 61 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Năm Canh Dần triều Lê.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các quan viên, hương lão, dân 2 xã An Nhuyên và Đức Thắng huyện Hiệp Hòa, cùng khách thập phương đã phát tâm công đức tạc một cái khánh đá tại chùa Trưởng Lão. Ghi họ và tên những người phát tâm công đức tạc khánh đá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)