Trường Mĩ xã bi kí/Sĩ hội đồng bi kí

Trường Mĩ xã bi kí/Sĩ hội đồng bi kí

Thông tin cơ bản

Trường Mĩ xã bi kí/Sĩ hội đồng bi kí
長美社碑記/士會仝碑記
Kí hiệu: 2671/2672
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Hoành Sơn xã Trường Mĩ tổng Thuần Trung phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 115 cm, gồm 38 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 16.
Niên đại ước đoán: năm Tự Đức thứ 16 (1863).
Người soạn: Nguyễn Đăng Dương 阮登揚, tên hiệu: Phượng Lâm 鳳林 và Húc Trai 勖齋; học vị: Cử nhân; chức vị: Giáo thụ Phú Yên.
Người nhuận sắc: Nguyễn Trọng Vĩnh 阮仲永, tên hiệu: Phượng Cương 鳳崗 và Trinh Bá 貞伯; quê quán: bản tổng; học vị: Cử nhân; chức vị: Giáo thụ phủ Hàm Thuận.
Người hiệu đính: Nguyễn Nguyên Thành 阮元 ; học vị: Tiến sĩ khoa Tân Hợi [niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851)].
Người khắc: Phan Đình Trạc 潘廷擢; quê quán: xã Văn Trường.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã nguyên gọi Trường Bộc, sau đổi thành Trường Mĩ, gồm có 4 thôn: Thuận Lạc, Đa Văn, Hoành Sơn và Trùng Quang, mỗi thôn đều có đền, chùa, văn chỉ riêng, chỉ có chung một nhà hợp tế ở xứ Đồng Viên thôn Hoành Sơn. Đây là nơi có phong cảnh đẹp, thế phong thủy rất tốt. Nhờ thế sự nghiệp khoa cử bản xã rất thịnh. Xét từ đời Lê đã có 3 vị đỗ Giám sinh, làm quan đến Hàn lâm Thị giảng và trên 50 vị là Hiệu sinh. Thế rồi trải thời ngụy Tây [Sơn] sau cơn binh hỏa, chưa có điều kiện tu sửa nên tế đường chỉ còn di chỉ để lại. Vào năm Đinh Mùi, Tú tài Nguyễn Văn Trí xuất tiền mua ruộng đất để phát canh thu lợi dùng cho việc cúng tế. Năm Canh Thân lại làm đơn xin tu bổ, được trên chuẩn y. Đến mùa hạ năm Canh Thân thứ 10 khởi công xây văn chỉ mới, chi phí mất trên 1500 quan tiền, trong đó nội điện và lưỡng vu do 4 thôn góp công của xây chung, còn hạ đường là do thôn Hoành Sơn xuất tiền riêng xây dựng. Cuối bia ghi các thửa ruộng dùng để chi phí cho các kỳ tế lễ.
Ghi chú: Hai chữ “Cảnh Hưng” của dòng ghi niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)