Truy tiến bản sư kỵ nhật bi ký

Truy tiến bản sư kỵ nhật bi ký

Thông tin cơ bản

Truy tiến bản sư kỵ nhật bi ký
追薦本師忌日碑記 Kí hiệu: 15534
Thác bản bia sưu tầm ở chùa xã Phật Tích tổng Thụ Phúc huyện Tiên Du Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 61 cm, gồm 35 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 8 (1855).
Người soạn: Pháp danh Mật Hạnh 密行; chức vị: Thiền sư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Thiền sư Tuệ Trí người xã Đạo Du huyện Vũ Giang phủ Từ Sơn suất gia tu hành từ nhỏ, về sau về trụ trì tại chùa Vạn Phúc. Trong những năm trụ trì Thiền sư đã tu bổ chùa xây am tường cho chùa thêm nguy nga, quy mô rộng mở. Nhà sư Mật Hạnh nhớ ơn công đức của sư phụ mình, nay muốn báo đáp công ơn của thầy nên đã bỏ ra 60 quan tiền giao cho dân xã tùy nghi sử dụng. Quan viên và dân xã đã cấp 2 sào ruộng tốt làm ruộng tế tự hàng năm. Nay làm bài ký để ghi rõ sự việc, khắc vào bia đá và lưu truyền cho hậu thế. Cuối bài ký có ghi họ và tên của những người phối hưởng, vị trí các thửa ruộng tự điền, ngày kỵ và thể thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)