Truy tự thạch chí

Truy tự thạch chí

Thông tin cơ bản

Truy tự thạch chí
追祀石誌
Kí hiệu: 1497/1498
Thác bản bia xã Lại Yên huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai 國威府丹鳳縣賴安社, sưu tầm tại chùa xã Lại Yên tổng Đắc Sở huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 65 cm và 57 x 67 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 11 (1750)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Bà họ Nguyễn hiệu Diệu Lộc, người bản xã, lo chuyện hương hỏa về sau, cúng 18 quan 7 mạch và 1 mẫu 2 sào ruộng cho làng để được gửi giỗ Có ghi quy định thể thức cúng giỗ Có bài vị của tín chủ và vị trí các thửa ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)