Truy viễn bi kí

Truy viễn bi kí

Thông tin cơ bản

Truy viễn bi kí
追遠碑記
Kí hiệu: 20039/20040
Thác bản bia, sưu tầm tại lăng Quận công xã Gia Lộc huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 75 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 21 (1700).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bân Tường hầu Phạm Đăng Quý, vốn là người bản ấp, khi làm quan trong triều trải nhiều chức vụ khác nhau, đều lập công trạng. Đối với dân địa phương, ông có nhiều ân nghĩa. Trước đây ông đã từng ban ruộng cho các địa phương, nay lại ban thêm cho dân xã Gia Lộc 2 mẫu ruộng và 50 quan tiền. Quan viên, dân xã nhất trí cúng giỗ ông vào ngày kị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)