Truyền vạn đại ký

Truyền vạn đại ký

Thông tin cơ bản

Truyền vạn đại ký
傳萬代記 Kí hiệu: 15399
Thác bản bia sưu tầm đình xã Bàn Giản tổng Thượng Đạt huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 52 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717).
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Giáo phường của huyện Lập Thạch do quan dịch nặng nề, thiếu tiền chi trả, phải bán quyền lợi hát cửa đình cho thôn Đông Lai xã Bàn Giản cùng huyện với giá 100 quan tiền sử. Ghi một số quy ước giữa hai bên được hưởng, họ và tên chư vị chứng kiến cho việc lập văn tự này.
Ghi chú: Không có thác bản số 15398.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)