Từ Ân tự bi minh tịnh tự

Từ Ân tự bi minh tịnh tự

Thông tin cơ bản

Từ Ân tự bi minh tịnh tự
慈恩寺碑銘并序
Kí hiệu: 4060
Thác bản bia xã Tây Quan 西關社, sưu tầm tại chùa xã Đồng Hải phủ Thái Ninh tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 126 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 680 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Xương Phù thứ 6 (1382).
Người soạn: Hồ Tông Thốc 胡宗鷟; chức vị: Vinh lộc đại phu, thủ Trung thư lệnh kiêm Hàn lâm Học sĩ, Tri Thẩm hình viện sự, Thượng hộ quân.
Người viết chữ: Chu Nghĩa Phương 朱義方; chức vị: Nội học sinh Á hạ liệt phẩm.
Người khắc: Lê Luật 黎律; chức vị: Ngự tiền Điêu kinh nội cục.
Chủ đề:
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Từ Ân ở xã Tây Quan do công chúa Thiệu Ninh xây dựng để thờ thân mẫu là Ưu bà di Thiện Huệ, khởi công năm Tân Dậu, hoàn thành năm Nhâm Tuất (1382). Tên chùa Từ Ân do Thái tử Thiệm sự Trung Tĩnh thượng hầu đặt để tỏ lòng không quên gốc. Văn bia ca ngợi lòng hiếu thảo của công chúa đối với công ơn cha mẹ. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)