Tu bổ Ngọc Sơn từ bi kí

Tu bổ Ngọc Sơn từ bi kí

Thông tin cơ bản

Tu bổ Ngọc Sơn từ bi kí
修補玉山祠碑記
Kí hiệu: 117
Thác bản bia sưu tầm tại đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 99 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thành Thái thứ 5 (1903)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ghi tên người công đức đóng góp tiền của trong đợt sửa chữa điện Quế và đàn Kinh ở đền Ngọc Sơn do hội An Lạc Phả tiến hành Trong số người công đức, có Hoàng Cao Khải, Đông các Đại học sĩ họ Trần, Kinh Bắc Bố chánh sứ Trịnh Khắc Sính, Sơn Tây Án sát sứ Nguyễn Duy Loan, Ninh Bình Đốc học Nguyễn Thượng Hiền

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)