Từ chỉ bi kí

Từ chỉ bi kí

Thông tin cơ bản

Từ chỉ bi kí
祠祉碑記
Kí hiệu: 14771
Thác bản bia châu Lưỡng Quán 兩館洲, sưu tầm tại từ chỉ xã Lưỡng Quán tổng Lưỡng Quán huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người soạn: Nguyễn Khắc Cần 阮克勤(1817-1876); quê quán: thôn Trung Hà tổng Lưỡng Quán huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Trung Hà huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc); học vị: đỗ Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thân niên hiệu Tự Đức thứ 1 (1848) đời vua Nguyễn Dực Tông; chức vị: Hàn lâm viện hàm Tu soạn sung làm việc tại Nội các, Đốc học Bắc Ninh, Tập hiền viện Thị giảng Học sĩ, Thự Án sát Quảng Bình, Quang lộc Tự khanh, Bố chánh Quảng Bình, Bang biện Sơn Tây, Bố chánh Thái Nguyên, Thự Tham tri Bộ Hình, Thự Tuần phủ Hà Nội, Tham tán quân vụ Đại thần Lạng Bình. Sau khi mất, ông được tặng hàm Thượng thư. Sau ông đổi là Nguyễn Mai.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc hưng công xây dựng văn chỉ thờ các bậc Tiên hiên. Ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ và các vị tham gia công đức xây dựng văn chỉ. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng để canh tác dùng vao vịcc tế tự các bậc Tiên hiền.
Ghi chú: Thác bản rất mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)