Từ chỉ bi kí/Thiên trường địa cửu

Từ chỉ bi kí/Thiên trường địa cửu

Thông tin cơ bản

Từ chỉ bi kí/Thiên trường địa cửu
祠址碑記/天長地久
Kí hiệu: 19706/07/08/09
Thác bản bia xã Phạm Lâm huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang 寧江府嘉祿縣社范林社, sưu tầm tại từ chỉ xã Phạm Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 29 x 92 cm và 48 x 105 cm, gồm 33 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 7 (1826).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn xã Phạm Lâm lập bia về việc hội này bàn bạc tu sửa đền thờ Thánh cho thêm phần tươi đẹp, lưu truyền vĩnh viễn, tự thấy chi phí quá lớn và quá sức lo được. Vì thế cho nên sẽ làm từng hạng mục một. Cho nên vào năm Bính Tuất đã xây dựng một từ chỉ tại bên trái đình của bản ấp là nơi tế lễ cũ, lập bài vị Thánh, tượng 1 tòa, thiêu hương, v.v…để thờ phụng tứ phối thập triết cùng liệt vị khoa trường người bản ấp. Nay khắc bia ghi lại. Có bài minh 12 câu kèm danh sách các vị đỗ đạt của địa phương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)