Từ chỉ yến lão bi ký

Từ chỉ yến lão bi ký

Thông tin cơ bản

Từ chỉ yến lão bi ký
祠址宴老碑記
Kí hiệu: 17070
Thác bản bia phường Hà Khẩu huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府壽昌縣河口坊, sưu tầm ở đền Bạch Mã phố Hàng Buồm Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 105 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1840).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung: Ba giáp: Mật Thái, Bắc Thượng, Bắc Hạ của phường Hà Khẩu cùng tu sửa đến Bạch Mã. Khi hoàn thành, các vị hương lão dựng riêng một từ chỉ sát đền làm nơi tế thần và làm nơi yến lão. Ghi một số thể lệ về lễ vật, tiền cho các vị hội lão của ba giáp, từ 50 tuổi trở lên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)