Tự điền bi kí

Tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Tự điền bi kí
祀田碑記
Kí hiệu: 227
Thác bản bia phường Thụy Chương tổng Trung huyện Vĩnh Thuận
永順縣中總瑞璋坊, sưu tầm tại quán Chân Vũ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 28 x 89 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 260 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1859)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Đồng Tri phủ kiêm Huyện quan Phan Huy Kiêm, người bản tổng, bỏ ra 250 quan tiền để phường mua 1 mẫu ruộng của bà Nguyễn Thị Chuyết người phường Bái Ân rồi cúng vào quán làm ruộng hương hỏa Quan viên hương lão toàn tổng dựng bia ghi vị trí diện tích các thửa ruộng để truyền dài lâu

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)